Kargatzen...

Lege-informazioa

Webgune honetan eskaintzen den informazioa erantzukizun-amaierari buruzko klausula baten, Copyright abisu baten eta datu pertsonalen babeserako arauen mende dago, erabilera-baldintzak barne.

Erantzukizun-amaierari buruzko klausula

Torre Iberdrolak gure webmasterrak zuzenki kudeatzen ez duen eta webgune honetatik kanpo egon daitekeen edonolako informazioaren gaineko erantzukizuna ukatzen du.

Webgune honetan agertzen diren lotura guztien funtzio bakarra da erabiltzaileari jakinaraztea webgune honetako informazioan sakondu nahi izanez gero Interneten gai honen inguruko informazio-iturri gehiago badaudela. Aipatu loturak ez dira jomuga-webgune horiek bisitatzeko iradokizuna, gonbidapena edo gomendioa eta, hortaz, Torre Iberdrolak lotura hipertestual horien bidez lorturiko emaitzen erantzukizuna ez du izango ezta ere.

Ez du, inolaz ere, erantzukizunik izango Torre Iberdrolak hirugarrenen aurrean www.torreiberdrola.com erabiltzearen ondorioz gerta litezken zuzeneko edo zeharkako diru-kalteengatik, bezeroen edo irabazien galeragatik.

Datu pertsonalen babesa

Torre Iberdrolak zure pribatutasuna babesteko konpromisoa hartze du, eta datu pertsonalen babesari buruzko legeria beteko duela bermatuko du, are zehatzago, zure informazio pertsonala horrela tratatzeko konpromisoa hartuko du: legearen arabera, leialtasunez eta gardentasunez; helburu esplizitu eta legitimo zehatzei jarraiki; egokia, pertinentea eta tratamendurako beharrezkoa denari mugatua bada; zehatza eta eguneratua; interesduna tratamenduaren xedeentzat denbora batez bakarrik identifikatzea ahalbidetzen duena; zure segurtasuna bermatze aldera.

Datu pertsonalen inguruan indarrean dagoen araudiak dioenaren arabera, are zehatzago Datuak Babesteko Araudi Orokorrean (“RGPD”), zure datu pertsonalen tratamenduaren inguruan informatzen zaitugu Pribatutasun-gidalerroetan.

Halere, datu pertsonalen zenbait tratamenduk beste hainbat pribatutasun-abisu jarraitu beharra izan dezakete, zeinak eskatzen diren edo ekartzen diren une zehatzean emango diren. Pribatutasun-abisu hau eguneratzekotan, modu egokian jakinaraziko dizugu idatziz.

Copyright abisua

© Torre Iberdrolak, 2018

Berragerpen baimendua, beti ere iturria aipatzen bada, eta kontrakoa adierazi ezean. Testu- edo multimedia-datuak (soinuak, irudiak, programak, etab.) erabili edo berragertu ahal izateko aurretiko baimena beharrezkoa den kasuetan, aipatu baimenak arestian adierazitako baimen orokorra bertan behera uzten du eta erabilera-murrizpen zehatzak argi eta garbi zehaztuko ditu.

Torre Iberdrola webguneak eskaintzen dituen zerbitzu eta edukien inguruan

Torre Iberdrola zerbitzua (edo eduki bat) interesaturik egon daitekeen edonoren esku Interneten jartzen den zerbitzu edo baliabidea da.

Torre Iberdrolan hiru zerbitzu mota daude edo egongo dira:

  • Informazio-zerbitzuak, informazioa eskuratzeko modu erraz eta eraginkorra eskaintzen diena herritar, komunikabide, enpresa, administrazio eta bestelako arduradunei, honela Torre Iberdrola politika eta ekintzen inguruko gardentasun eta ulermena emendatzen delarik.
  • Komunikazio-zerbitzu interaktiboak, harreman eraginkorragoak ahalbidetzen dituzte herritar, komunikabide, enpresa, gizarte zibil eta eragile publikoekin eta Torre Iberdrolaren ekimen eta politikoen gaineko kontsultak errazten dituztenak.
  • Transakzio-zerbitzuak, oinarrizko transakzio guztiak ahalbidetzen dituzte arlo pribatutik, besteak beste finantza-eragiketak, pertsonala, ekitaldien izen-ematea, ikastaro eta hitzaldiak kontratatzea, dokumentuak lortu edo erostea, etab.

Erabilera-baldintzak

Webgunearen erabilera www.torreiberdrola.com lege-abisu honetan xedatutako arauen mende dago. Bere erabilpenarekin erabilera-baldintzak onartzen dituzu.

www.torreiberdrola.com eta bere material guztia Torre Iberdrolak konpainiarena da. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan matrikulatuta dago. Inskripzioa, egoitza Euskadi Plaza 5. 15 Solairua. 11 Bulegoa. Bilbao 48009, eta posta elektronikoko helbidea ProtecciondeDatos@torreiberdrola.com.

Webgunea www.torreiberdrola.com edo bere zatiren bat ezingo da berragertu, bikoiztu, kopiatu, saldu, berriro saldu edo ustiatu gure konpainiak espresuki baimendu ez duen edonolako merkatal- edo bestelako xedearekin.

Materialeen aldaketak edo erabilera Copyrightaren eta beste erregistratutako marka-eskubideen lege-haustea suposatzen du.

Lege arrazoiengatik, botere ahaldunek eskatutako informazio guztia eman beharko duzu, Espainiako legediarekin bat, epailearen behar orduko agindua balego; azken hau epaileak legez kanpoko ekintzak burutu direnaren inguruko susmo handiak dituenean ematen dira soilik. Kasu horretan, eta justiziari laguntzeko helburuarekin, Torre Iberdrolak erabiltzailearen konexioa identifikatzen duen IP-a erregistra eta poliziari eman diezaiokezu, beti ere legeak eskatzen duen epailearen agindua aurkeztuko balute, eta baita konexioaren ordu zehatza, erabiltzaile-izen eta pasahitzak ere, besteak beste. Edonola ere, IP-helbideak eta konexio-orduak erregistratzeko erabiltzaileren batek zerbitzu bat legez kanpo erabiltzen duelako susmoa izan beharko dugu.