Kargatzen...

Instalazioetara sartzeko klausula

Torre Iberdrola, A.I.E. ("Torre Iberdrolak") zure pribatutasuna babesteko konpromisoa hartzen du eta datu pertsonalak babesteko legeria betetzen duela bermatzen dizu, bereziki, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoa (DBEDBLO). Zure datu pertsonalak horrela tratatzeko konpromisoa hartu du: legearen arabera, leialtasunez eta gardentasunez; helburu esplizitu eta legitimo zehatzei jarraiki; egokia, pertinentea eta tratamendurako beharrezkoa denari mugatua bada. Halaber, zure datuak zehatzak eta eguneratuta gordeko ditugu; eta zu tratamenduaren xedeentzat denbora batez bakarrik identifikatzea ahalbidetzen duen moduan.

Zure datuak nahi gabe galtzea eragozteko, eta baimenik gabe aldatzea, atzitzea, erabiltzea eta zabaltzea saihesteko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolamendu-neurriak barneratu ditu Torre Iberdrolak. Halaber, zure datu pertsonaletan eraginen bat izan dezakeen edozein segurtasun arazoren aurrean erantzuteko prozedurak zehaztu ditu.

Pribatutasun-politika honen bidez, zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa ematen dizugu, gure instalazioetara sartzen eta horiek erabiltzen ari zarelako.

Abisu hau irakurri behar duzu eta, eguneratzeak ere, daudenean, Torre Iberdrolak egiten duen datu pertsonalen erabilera eta haren ezaugarriak ezagutzeko helburuarekin.

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Torre Iberdrola, A.I.E., egoitza soziala: Euskadi plaza 5, 48009 Bilbao. Torre Iberdrolak Datuak Babesteko Ordezkari bat izendatu du, eta harekin harremanetan jarri ahal izango duzu posta elektronikoz dpo@iberdrola.es helbidean, erreferentzia gisa TORRE IBERDROLA adierazita.

Zure zein datu eskuratzen eta tratatzen dugu?

Erabili ahal ditugun zure datu pertsonalak bideozaintza-kameren bidez hartutako irudiak dira, baita izen-abizenak, nortasun-agiri nazionalaren, pasaportearen edo baliokidearen zenbakia, enpresa eta, gure instalazioetara ibilgailuarekin sartuz gero, haren marka, modeloa eta matrikula ere.

Gainera, autobabeseko eta larrialdietako planek simulazioak egitera eta ezartzera behartzen dute TORRE IBERDROLA. Simulazio horietan, interesdunen irudia eta, hala badagokio, ahotsa (giro-soinua) jaso ahal izango dira. Hala ere, plano orokorrak eta giro-soinua baino ez dira izango, eta haien irudia eta ahotsa bigarren mailan baino ez dira agertuko.

Zer helbururekin tratatzen ditugu zure datuak?

Ematen diguzun informazioa gure instalazioen sarbidea eta erabilera kontrolatzeko eta pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzeko erabiliko da.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datu pertsonalak aurreko atalean adierazitako helbururako tratatzeko lege-oinarria hurrengokoa da: instalazio hauen segurtasuna bermatzeko Iberdrolak duen interes legitimoa, eta, bideozaintzako grabazioen kasuan, bai eta autobabeseko eta larrialdietako planetan ezarritakoa betetzeko beharraren kasuan, interes publikoko misio bat betetzea ere.

Nola lortzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zuk zuzenean ematen dizkiguzu zure datu pertsonalak eraikinaren harreran edo zure anfitrioiak ematen dizkigu, eta, irudien kasuan, bideozaintzako kameren bidez lortzen dira.

Autobabeseko ariketen kasuan, simulazio-ariketaren talde antolatzaileak (tratamenduaren arduradunak) hartuko ditu irudiak.

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Torre Iberdrolari ezarritako legezko betebeharrak betetzeko behar den epean gordeko dira, eta 30 egun ostean ezabatuko dira. Salbuespen gisa, denbora luzeagoan gordeko dira arau-hausteren bat edo legez kontrako gertakizunen bat argitzeko eta/edo gertakizun bat Segurtasun Indar eta Gorputzei, Epaitegiei eta Auzitegiei jakinarazteko.

Larrialdietako simulakroetan bildutako datu pertsonalak gordetzeko epeari dagokionez, simulakroen grabazioen berrikuspena eta azterketa amaitu arte gordeko dira horiek, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka daudela aurretik adierazi ez badute. Epe horren ondoren, behar bezala blokeatuta, hiru urtez gordeko dira datuak, Babes Zibileko Sistema Nazionalaren uztailaren 9ko 17/2015 Legean, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean eta DBEDBLOn jasotako erantzukizunen gehienezko preskripzio-epearekin bat etorriz.

Nori jakinaraziko zaizkio datuak?

Zure datuak erakunde ofizialei jakinaraziko zaizkie, legezko betebeharrak edo agintari publiko edo judizialen errekerimenduak betetzeko beharrezkoa denean. Bideozaintza-sistemak hartutako irudiak gure aseguru-etxeei laga ahal izango zaizkie, ezbeharren bat gertatu dela egiaztatzeko, bai eta Segurtasun Indar eta Gorputzei, Epaitegiei eta Auzitegiei ere, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 236 quater artikuluan, Europako Parlamentuaren (UE) 2016/680 Zuzentarauan eta 2016ko apirilaren 27ko Kontseiluan xedatutakoa betez. Halaber, aplikatu beharreko araudiak betetzeko Torre Iberdrolak kontratatu dituen segurtasun- eta informatika-zerbitzuen hornitzaileek ere zure datuak eskuratu ahal izango dituzte.

Zer eskubide dituzu?

Eskubidea duzu tratamenduaren xede diren zure datu pertsonaletan sartzeko, ongi ez daudenak zuzentzea eskatzeko edo, dagokionean, bildutako unean zituzten helburuetarako beharrezkoak ez direnean haiek ezereztatzeko, eta datu horien tratamenduaren aurka egiteko eta mugatzeko, baita haiek transferitzeko eskubidea ere. Zure baimena lortu izanez gero, eskubidea duzu nahi duzunean hura baliogabetzeko, behean adierazitako moduan edo jakinarazpenetan datorren estekan baja emanaz.

Eskubide horiek erabiltzeko, bidali idatzia helbide honetara: Euskadi Plaza 5 – 48009 Bilbao edo, bestela, helbide elektroniko honetara: ProtecciondeDatos@torreiberdrola.com

Erreklamazioa aurkezteko eskubidea ere baduzu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan.